Algemene verkoopvoorwaarden

GASTENHUIS ALLEEN VOOR VOLWASSENEN

Om u zo goed mogelijk te ontvangen, vindt de aankomst in La Cotentine uitsluitend plaats van 16.00 tot 21.00 uur.
Elke late aankomst moet van tevoren worden aangekondigd om te kunnen studeren zonder enige garantie voor accommodatie.

Staat u mij toe u te herinneren aan de maximale capaciteit van uw accommodatie die is uitgerust met een bed voor 2 PERSONEN
GEEN EXTRA SLAPEN IS TOEGESTAAN EN TOEGANG TOT DE KAMER WORDT GEWEIGERD IN GEVAL VAN OVERNUMMER ZONDER MOGELIJKHEID VAN TERUGBETALING
GEEN HUISDIEREN WORDEN AANVAARD EN TOEGANG TOT DE KAMER WORDT GEWEIGERD ZONDER MOGELIJKHEID VAN TERUGBETALING

-2 privé parkeerplaatsen binnen het pand zijn exclusief gereserveerd voor de 2 SUITES Natica en Lucine, betreffende de andere accommodaties, een gratis openbare parkeerplaats bevindt zich op ongeveer 50 meter afstand en die van de gemeentepolitie ligt op ongeveer honderd meter afstand (gratis)
- Het ontbijt is inbegrepen in de prijs van de accommodatie in La Cotentine
-De wifi is volledig gratis en beschikbaar in het hele huis
- Mogelijkheid tot vroege aankomst om 13:00 uur: toeslag van 20 € (verplichte overeenkomst ten minste de dag voor de geplande aankomstdatum) ter plaatse te betalen bij aankomst
Goede weg naar Normandië!!
Ik kijk ernaar uit om u in de watten te leggen bij LA COTENTINE
Vriendelijke groeten,
Christine

GASTENHUIS ALLEEN VOOR VOLWASSENEN GERESERVEERD

Om u het beste welkom te heten, is de aankomst in La Cotentine alleen van 16.00 tot 21.00 uur.
Elke late aankomst moet van tevoren worden aangekondigd om in aanmerking te komen zonder enige garantie van accommodatie.
Laat me u de maximale capaciteit herinneren van uw accommodatie die is uitgerust met een bed voor 2 PERSONEN
GEEN EXTRA BED IS TOEGESTAAN EN DE TOEGANG TOT DE KAMER WORDT GEWEIGERD IN GEVAL VAN OVERDRUK ZONDER ENIGE MOGELIJKHEID VAN TERUGBETALING
GEEN HUISDIEREN WORDEN AANVAARD EN TOEGANG TOT DE KAMER WORDT GEWEIGERD ZONDER MOGELIJKHEID VAN TERUGBETALING

-2 privé parkeerplaatsen binnen het pand zijn exclusief gereserveerd voor de 2 SUITES Natica en Lucine, voor de andere accommodaties bevindt zich een gratis openbare parkeerplaats op ongeveer 50 meter en die van de gemeentepolitie ligt op ongeveer 100 meter (gratis)
- Het ontbijt is inbegrepen in de prijs van de accommodatie in La Cotentine
-De wifi is volledig gratis en beschikbaar in het hele huis
- Mogelijkheid tot vroege aankomst om 13.00 uur: toeslag van 20 € (overeenkomst vereist ten minste de dag voor de aankomstdatum) ter plaatse te betalen bij aankomst
Een mooie reis naar Normandië gehad??
Ik kijk ernaar uit u in de watten te leggen bij LA COTENTINE
Hoogachtend
Christine
HOE CADEAUBONNEN WERKEN:

CADEAUBONNEN ZIJN 12 MAANDEN GELDIG VANAF DE AANKOOPDATUM.
ZE KUNNEN NIET GECOMBINEERD WORDEN, SLECHTS 1 CADEAUBON PER VERBLIJF
-AAN HET EINDE VAN DEZE PERIODE IS GEEN TERUGBETALING OF VERBLIJF MOGELIJK VIA DE CADEAUBON DIE ONBRUIKBAAR IS geworden
ER IS GEEN TERUGBETALING MOGELIJK ZODRA DE KAART IS GEKOCHT
-DE CADEAUBON WORDT AFGEHOUDEN VAN EEN VERBLIJF OP EEN GEKOZEN DATUM, AFHANKELIJK VAN DE WERKENDE MINIMUM NACHTEN, EVENALS DE TOEGEPASTE PRIJZEN
-DE CADEAUBON MAAKT HET GENEREREN VAN EEN UNIEK NUMMER MOGELIJK DAT DOOR DE KLANT IN DE ONLINE RESERVERINGSMOTOR WORDT INGEVOERD WANNEER HIJ WIL RESERVEREN.
-ALS HET BEDRAG VAN DE RESERVERING GROTER IS DAN HET BEDRAG VAN DE CHEQUE, MOET DE KLANT HET RESTANTE BETALEN OM ZIJN VERBLIJF TE BETALEN;
-ALS HET TARIEF VAN HET VERBLIJF MINDER DAN HET BEDRAG VAN DE CADEAUBON IS, IS ER GEEN TERUGBETALING MOGELIJK

HOE CADEAUBONNEN WERKEN :

CADEAUBONNEN ZIJN 12 MAANDEN GELDIG VANAF DE AANKOOPDATUM .
ZE KUNNEN NIET WORDEN GECUMULEERD, SLECHTS 1 CADEAUBON PER VERBLIJF.
-AAN HET EINDE VAN DEZE PERIODE IS GEEN TERUGBETALING OF VERBLIJF MOGELIJK DOOR DE CADEAUBON DIE ONBRUIKBAAR IS GEWORDEN.
ER IS GEEN TERUGBETALING MOGELIJK ZODRA DE KAART IS GEKOCHT
-DE CADEAUBON WORDT AFGEHOUDEN VAN EEN VERBLIJF OP EEN GEKOZEN DATUM, VOLGENS HET MINIMUM AANTAL NACHTEN VAN TOEPASSING, EVENALS DE TOEGEPASTE PRIJZEN.
-DE CADEAUBON MAAKT HET GENEREREN VAN EEN UNIEK NUMMER TOEGESTAAN DAT DOOR DE KLANT IN DE ONLINE BOEKINGSMOTOR WORDT INGEVOERD WANNEER HIJ WIL RESERVEREN.
- ALS HET BEDRAG VAN DE RESERVERING HOGER IS DAN HET BEDRAG VAN DE VOUCHER, MOET DE KLANT HET OVERIGE BEDRAG BETALEN OM ZIJN VERBLIJF TE BETALEN;
-ALS DE PRIJS VAN HET VERBLIJF LAGER IS DAN HET BEDRAG VAN DE CADEAUBON, IS ER GEEN TERUGBETALING MOGELIJK.
1. Voorwerp

Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de reservering op afstand van diensten aangeboden door ons etablissement, waarvan de details worden gespecificeerd in dit reserveringsbevestigingsdocument. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging van de reservering tussen de contractpartijen.De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief dat toegankelijk is op ons reserveringsplatform. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen die online worden gemaakt, via ons reserveringsplatform.

Reservering
De klant kiest de diensten die op ons boekingsplatform worden aangeboden. Hij erkent de aard, bestemming en boekingsmethoden van de beschikbare diensten op ons boekingsplatform te hebben gelezen en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat onze aansprakelijkheid in dit verband niet kan worden ingeroepen. De reservering wordt aan het einde van het reserveringsproces geacht door de klant te zijn geaccepteerd.

Boekingsproces
Reserveringen gemaakt door de klant worden gemaakt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op ons reserveringsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant stemt ermee in om, voorafgaand aan een reservering, de gevraagde informatie op de voucher of de reserveringsaanvraag in te vullen. De klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten, omvat de reserveringsprocedure met name de invoer van de bankkaart in geval van een garantie- of vooruitbetalingsverzoek, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van de gereserveerde vóór de validatie van de reservering en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.

Bevestiging van ontvangst van de reservering
Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen.In het geval van online boeking geeft de ontvangstbevestiging van de reservering per e-mail een overzicht van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering , informatie met betrekking tot de klantenservice, evenals het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant zijn klachten kan indienen.

Annulering of wijziging door de klant
De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12° van het consumentenwetboek, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht voorzien in artikel L. 121-21 van het consumentenwetboek. De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering. Reserveringen met vooruitbetaling kunnen niet worden gewijzigd en/of geannuleerd. De vooruitbetaalde bedragen die de borg zijn, worden niet gerestitueerd. In dit geval wordt het vermeld in de verkoopvoorwaarden van het tarief.Wanneer de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief dit toestaan, kan de reservering rechtstreeks worden geannuleerd bij het etablissement, waarvan de telefoonnummers worden vermeld op de bevestiging van de reservering die per e-mail is verzonden. Alle reserveringen zijn nominatief en mogen in geen geval gratis of tegen betaling worden overgedragen aan een derde partij.

Verbruik van de dienst
Overeenkomstig de regelgeving die in bepaalde landen van kracht is, kan de klant bij aankomst worden gevraagd een politieformulier in te vullen. Hiervoor zal de klant gevraagd worden om een identiteitsbewijs te tonen om te controleren of hij het politieformulier al dan niet moet invullen. Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde, zal het etablissement ertoe brengen de klant te verzoeken het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en/of zonder enige terugbetaling indien de betaling reeds is gedaan. Voor inrichtingen met een huishoudelijk reglement aanvaardt en verbindt de klant zich ertoe dit reglement na te leven.In geval van niet-naleving door de klant van een van de bepalingen van het huishoudelijk reglement, is het etablissement verplicht de klant uit te nodigen het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en of zonder enige terugbetaling als een regeling al is uitgevoerd .

Verantwoordelijkheid
De foto's die op ons boekingsplatform worden gepresenteerd, zijn niet contractueel. Zelfs als alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische afbeeldingen en de teksten die zijn gereproduceerd om de gepresenteerde etablissementen te illustreren een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten, kunnen er variaties optreden tussen het tijdstip van de reservering en de dag van de reservering verbruik van de dienst. Het etablissement kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reservering in geval van overmacht, te wijten aan een derde partij, te wijten aan de klant, in het bijzonder de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, onmogelijkheid van toegang tot de website , externe inbraak, computervirussen of in geval van vooruitbetaling die niet is goedgekeurd door de bank van de drager.Elke reservering of betaling die onregelmatig, ondoeltreffend, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, zal resulteren in de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd eventuele burgerlijke of strafrechtelijke stappen tegen deze laatste.

Klachten
Klachten met betrekking tot het niet of slecht uitvoeren van de gereserveerde diensten moeten, op straffe van uitsluiting, binnen acht dagen na de datum van vertrek uit het etablissement schriftelijk ter kennis worden gebracht.

Prijs
De prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden voor en tijdens de reservering aangegeven. De prijzen worden aan de klant bevestigd voor het bedrag inclusief belasting, in de commerciële valuta van het etablissement, en zijn alleen geldig voor de duur die op het boekingsplatform wordt aangegeven. Als de afschrijving bij de vestiging wordt gedaan in een andere valuta dan de valuta die op de reservering is bevestigd, zijn de wisselkosten voor rekening van de klant.Alle reserveringen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in de lokale munteenheid van het etablissement, tenzij ter plaatse specifieke bepalingen worden vermeld. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform, zijn aanvullende diensten niet bij de prijs inbegrepen. Belastingen (plaatselijke belastingen, toeristenbelasting, enz.) indien van toepassing, vermeld op de tarievenpagina, dienen ter plaatse bij het etablissement te worden betaald. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het btw-tarief zal automatisch worden doorberekend aan de prijzen die zijn aangegeven op de factuurdatum. Elke wijziging of invoering van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten zullen automatisch worden weerspiegeld in de prijzen vermeld op de factuurdatum.

Betaling
De klant deelt zijn bankgegevens mee als garantie van de reservering, behoudens voorwaarden of speciale tarieven, per kredietkaart of privé-bankkaart (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club... volgens de mogelijkheden aangeboden door het reserveringsplatform van het etablissement. ) door direct in het daarvoor bestemde gebied (beveiligde toegang door SSL-codering), het kaartnummer, zonder spaties tussen de cijfers, en de geldigheidsdatum ervan aan te geven (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het moment van het verbruik van de dienst) en het visuele cryptogram. Hij moet zich bij het etablissement melden met de creditcard waarmee hij de reservering kon garanderen. De afschrijving van de betaling gebeurt in de vestiging tijdens het verblijf, behalve in het geval van voorwaarden of speciale tarieven waarbij de volledige of gedeeltelijke afschrijving van de betaling tijdens de reservering wordt gedaan. Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd.In het geval van een no-show (reservering niet geannuleerd - klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een creditcard, zal het etablissement de klant, bij wijze van forfaitaire vergoeding, het bedrag afschrijven dat is vermeld in de algemene voorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden . Het etablissement heeft gekozen voor elloha.com/stripe.com om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. Er kan een weigering van de betaalkaart zijn om verschillende redenen: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, invoerfout... In geval van een probleem moet de klant contact opnemen met zijn bank enerzijds, de vestiging anderzijds hand om zijn reservering en zijn betalingswijze te bevestigen. In het geval van een tarief dat onderhevig is aan online vooruitbetaling, wordt het vooruitbetaalde bedrag, de aanbetaling, gedebiteerd op het moment van boeking. Sommige vestigingen kunnen facturen/aantekeningen elektronisch aanmaken, het originele dossier is gewaarmerkt en online beschikbaar op het door de vestiging opgegeven internetadres.

Respect voor privacy
De klant wordt op elk van de formulieren voor het verzamelen van persoonsgegevens geïnformeerd over het verplichte of optionele karakter van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bestemd voor de vestigingen, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder online betalingsdienstaanbieders). De klant machtigt elloha.com om zijn persoonlijke gegevens aan derden mee te delen op voorwaarde dat dergelijke communicatie verenigbaar blijkt te zijn met de uitvoering van de operaties die op elloha.com rusten onder deze algemene voorwaarden en in verband met de persoonlijke gegevens van het Handvest voor de bescherming van de klant. Met name bij online betaling moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider stripe.com worden doorgegeven aan de bank van de vestiging, voor de uitvoering van het reserveringscontract.De klant wordt erop gewezen dat deze gegevensoverdracht daarom kan plaatsvinden in het buitenland dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens heeft in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De klant gaat echter akkoord met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com heeft zich in hun professionele hoedanigheid tegenover de vestiging verplicht om alle beveiligings- en gegevensvertrouwelijkheidsmaatregelen te nemen voor genoemde gegevensoverdrachten.

verdrag van bewijs
De invoer van de vereiste bankgegevens, evenals de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de voucher of de reserveringsaanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde gegevens die worden bewaard in de computersystemen van elloha.com. worden bewaard onder redelijke veiligheidsvoorwaarden en worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres is geregistreerd op het moment van boeking.

overmacht
Overmacht betekent elke gebeurtenis buiten de partijen die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en die de klant of de vestiging verhindert om alle of een deel van de verplichtingen voorzien in het contract na te komen. Worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen die gewoonlijk worden erkend door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en tribunalen. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de kosten draagt van de daaruit voortvloeiende kosten.

Geschil
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het recht van het land van vestiging, zonder afbreuk te doen aan de dwingende beschermende bepalingen die van toepassing kunnen zijn in het land van vestiging van de consument.

geheel
Deze algemene verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en de voucher of de reserveringsaanvraag drukken alle verplichtingen van de partijen uit. Geen enkele door de klant meegedeelde algemene of specifieke voorwaarde kan in deze algemene voorwaarden worden opgenomen. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in aflopende volgorde van prioriteit, de voucher of de reserveringsaanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen het boekingsformulier en de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen die op het boekingsformulier staan de enige die van toepassing zijn op de betreffende verplichting. Deze algemene verkoopvoorwaarden via internet kunnen te allen tijde door de vestiging worden gewijzigd en/of aangevuld. In dat geval wordt de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online gezet. Zodra deze op internet is geplaatst, zijn de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet automatisch van toepassing op alle klanten.